Zarządzenie Nr 118/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020

Zarządzenie Nr 118/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 maja 2020 w sprawie udzielenia Pani Danucie Prusinowskiej - Zmyślony, dyrektorowi Publicznego Przedszkola nr 1 "Bajka" w Pleszewie, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego ze środków własnych budżetu Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf