Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie ZSPnr3.363.1.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na  "Remont budynku szkoły - ZSP Nr 3 w Pleszewie" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 15.05.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-7, 12 i 14 - format zip

Załączniki nr 8-11 do SIWZ - kosztorysy, dokumentacja projektowa, STWiORB :

Dokumentacja część I - format zip

Dokumentacja część II - format zip

Dokumentacja część III - format zip

Załącznik nr 13 do SIWZ - klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Transmisja online

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 02.06.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dokument zamieszczony dn. 19.06.2020 r. - format pdf