Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.11.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w miejscowości Kowalew na terenie działek nr 30, 8, arkusz mapy: 25, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf