Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.10.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Włoskiej i Greckiej w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/37, 25/54, arkusz mapy: 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf