Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 22.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.5.2020 z dnia 22.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w miejscowości Pleszew na terenie działek nr 2639/4, 2639/27, 3693, arkusz mapy: 41, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf