Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 29.05.2020

Obwieszczenie GP.6733.6.2020 z dnia 29.05.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Taczanów Drugi na terenie części działki nr 235, arkusz mapy 1, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf