Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.4.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 16.700.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 03.06.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-6, 8 i 9 - format zip

Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 25.06.2020 r. - format pdf

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 02.07.2020 r. - format pdf

Dokument w formacie MS Word

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu - zmiana wysłana do publikacji dn. 02.07.2020 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 10.07.2020 r. godz. 11:00

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 10.07.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 10.08.2020 r. - format pdf