Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 04.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.19.2020 z dnia 04.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63, na terenie działki nr 2180/6, arkusz mapy 26, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf