Przetarg nieograniczony Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie ZSPnr2-0717-14/2020

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remont pomieszczeń szatni oraz pomieszczeń sanitarnych w sali gimnastycznej ZSP nr 2 w Pleszewie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Szatnia na medal" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 05.06.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8, 11 i 13 - format zip

Załączniki nr 9 i 10 do SIWZ - kosztorys oraz STWiORB - format zip

Załącznik nr 12 do SIWZ - klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Transmisja online dostępna będzie pod adresem https://www.youtube.com/channel/UCuRkKX8INJP5urV0aSrj2Yg

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 23.06.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 01.07.2020 r. - format pdf