Obwieszczenie GP.6720.1.2020 z dnia 03.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf