Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - format pdf

Wniosek o dopisanie do spisu w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych - format pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - format pdf

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - format pdf