Zarządzenie Nr 138/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 138/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2019r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf