Zarządzenie Nr 140/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 140/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf