Zarządzenie Nr 137/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 137/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Pani Annie Marii Siereckiej, dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, pełnomocnictwa do realizacji obowiązków dotyczących użyczenia sprzętu zakupionego w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".

Pobierz dokument - format pdf