Zarządzenie Nr 141/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 141/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego w 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf