Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/182/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew za rok 2019.

Pobierz dokument - format pdf