Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/185/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/151/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

Pobierz dokument - format pdf