Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XX/186/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032

Pobierz dokument - format pdf