Zarządzenie Nr 145/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 145/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie: ustalenia rocznych wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu i zamiany lokali w 2020 roku

Pobierz dokument - format pdf