Obwieszczenie GK.7021.118.8.E.2019.2020.MB z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.06.2020 o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2035".

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Pobierz projekt  -  format pdf

Pobierz załącznik nr 1 do projektu - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 do projektu - format pdf