Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 29.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.24.2020 z dnia 29.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej niskiego napięcia Nn-0,4 kV" na terenie działek o nr 49/12, 82, 74/4, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf