Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 25.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.17.2020 z dnia 25.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 17,6 Dz 90, na terenie działek nr: 2703/1, 2702/1, 2528/2 (arkusz mapy: 42 i 43, miasto Pleszew); 27, 303/6, 302, 300, 298/3, 297, 296/1, 40/1, 295/3, 46/1, 47, 56, 57, 88, 89, 305/1 (arkusz mapy: 1, obręb Zielona Łąka); 3/1 (arkusz mapy: 1, obręb Nowa Wieś), gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf