Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 26.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.20.2020 z dnia 26.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr: 3205/29, 3123, 3204/1, 3083, 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3023/9, arkusz mapy: 34, 35, 36 i 37, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf