Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 26.06.2020

Obwieszczenie GP.6733.21.2020 z dnia 26.06.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE o długości do 690 mb, na terenie działek nr: 744/30, 744/33, 744/26, 744/29, arkusz mapy 20, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf