Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Pobierz dokument - format pdf