Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 R.

Uchwała nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki,

Pobierz dokument - format pdf