Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r.

Uchwała nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,

Pobierz dokument - format pdf