Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu z dnia 01.07.2020 r.

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - format pdf