Zarządzenie Nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 158/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2020-2032.

Pobierz dokument - format pdf