Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 06.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.23.2020 z dnia 06.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowych SN 15kV, na terenie działek nr: 2180/2, 2180/3, 2410/1, 2411, 2412/10 i 2412/11, arkusz mapy: 22, 23 i 32, miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf