Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 9 lipca 2020 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie stanowiska w sprawie zobligowania Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do podjęcia działań w celu przystąpienia do przeprowadzenia analizy celowości sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew dla miejscowości Kowalew, Baranówek, Nowa Wieś lub innych.
4. Zamknięcie obrad