Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.5.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na "Remonty dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 09.07.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-5 i 9 - format zip

Załączniki nr 6-8 do SIWZ - kosztorysy, mapy, STWiORB - format zip

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 27.07.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Zadania nr 1, 3, 5 i 6 - dokument zamieszczony dn. 06.08.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na Zadania nr 2 i 4 - dokument zamieszczony dn. 14.08.2020 r. - format pdf