Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 09.07.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 09.07.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa linii kablowej nN-0,4 kV w ul. Fabianowskiej w miejscowości Kowalew na terenie działek o nr ewid.: 37, 35/11, 35/10, 35/9, arkusz mapy 24, obręb Kowalew, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf