Zawiadomienie OS.6220.1.5.2020.AP5 z dnia 13.07.2020

Burmistrz Miasta  i Gminy Pleszew zawiadamia, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Wydobywanie kopalin ze złoża kruszywa naturalnego "Zawady PD" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 48/2, 49/2 i 49/3 arkusz mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew", stosownie do wszczętego postępowania z wniosku p. Dominika Prządki, Sośnica, 63-330 Dobrzyca.

Pobierz dokument - format pdf