Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.6.2020

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK)" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 16.07.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 2-9 i 11 - format zip

Załącznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - format zip

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 03.08.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 14.08.2020 r.- format pdf