Zarządzenie Nr 173/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020

Zarządzenie Nr 173/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15 lipca 2020 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 110/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie podniesienia kapitału i wniesienia przez Miasto i Gminę Pleszew aportu rzeczowego do majątku Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf