Wykaz z dnia 23.07.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 7 lat począwszy od 1 lutego 2023r. nieruchomości stanowiące działki nr 891 o pow. 0,0497 ha, nr 892 o pow.0,0043 ha KW KZ1P/00034885/7, nr 893 o pow. 0,0339 ha, nr 894 o pow.0,4002 ha, KW KZ1P/00033760/8 (łączna pow. 0,4881 ha) zabudowane parkingiem, położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf