Ogłoszenie WR.041.14.2020 z dnia 29.07.2020

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu planowanego do złożenia w ramach naboru nr RPWP.02.01.01-IZ.00-30-001/20 Poddziałanie 2.1.1 "Rozwój elektronicznych usług publicznych" finansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO).

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz oświadczenie - format pdf

Pobierz formularz oferty - format pdf