Zarządzenie Nr 180/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2020

Zarządzenie Nr 180/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lipca 2020 w sprawie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 121/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf