Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 04.08.2020

Obwieszczenie GP.6733.27.2020 z dnia 04.08.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie na terenie działek o nr ewid.: 2969, 2960/2, część 2988, część 2967, część 2968 (am.: 34, miasto Pleszew); 2959/1, 2986/26 (am.: 18, miasto Pleszew).

Pobierz dokument - format pdf