Obwieszczenie OS.6220.1.9.2020.AP1 z dnia 14.08.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia o wszczęciu postępowania oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu recyklingu na działkach o nr ewid. 8/21, 8/24, 9/1, obręb Ludwina, Gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf