Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew WI.271.7.2020

Ogłoszenie o zamówieniu na "Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 4 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2021" - ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dn. 21.08.2020 r. - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-7 i 9 - format zip

Załącznik nr 8 do SIWZ - klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Zmiana treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 3.09.2020 r. - format zip

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - zmiana przesłana do publikacji w DZUUE dn. 3.09.2020 r. - format pdf

UWAGA ! Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 25.09.2020 r. godz. 11:00.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 11.09.2020 r. - format zip

Zmiana treści SIWZ - dokumenty zamieszczone dn. 15.09.2020 r. - format zip

Informacje z otwarcia ofert - dokument zamieszczony dn. 25.09.2020 r. - format pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert - dokument zamieszczony dn. 16.10.2020 r. - format pdf