Zarządzenie Nr 190/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 190/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2020 roku

Pobierz dokument - format pdf