Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.25.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej Nn-0,4 kV, na terenie działek nr: 37, 35/11, 35/9, 35/10, arkusz mapy 24, obręb Kowalew, gmina  Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf