Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 03.09.2020

Obwieszczenie GP.6733.30.2020 z dnia 03.09.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 63 PE w miejscowości Kowalew w ulicy Baranów- na terenie działek o nr 146/3, 120/3, 99, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf