Zarządzenie Nr 199/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020

Zarządzenie Nr 199/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 września 2020 w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości.

Pobierz dokument - format pdf