Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu z dnia 4 września 2020

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że na wniosek z dnia 20 maja 2020 roku, Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pleszewie, ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, wydanego w dniu 10 września 2010 r. przez Starostę Pleszewskiego, znak: OSgw 6223/17/10 na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Ner.

Pobierz dokument - format pdf