Wykaz z dnia 09.09.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina grunt o pow. 0,6300 ha stanowiący działk ę nr 33 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/ 00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf