Zarządzenie Nr 192/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020

Zarządzenie Nr 192/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 sierpnia 2020 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
na 2020 rok

Pobierz dokument - format pdf