Zarządzenie Nr 201/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2020

Zarządzenie Nr 201/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf